Tävlingsregler

1 Villkor deltagande

1.1 För att delta i Upplands-bro Swimrun krävs att du är minst 18 år gammal och simkunnig om du kör singelklass, 13 år vid deltagande i team tillsammans med förälder.

1.2 Varje deltagare måste känna till reglerna och följa dem.

1.3 Genom anmälan och betalning till UBK Swimrun förbinder sig varje deltagare till reglerna

1.4 Deltagarna måste följa de officiella funktionärernas instruktioner.

1.5 Nedskräpning längs banan är absolut förbjudet och kan leda till diskvalifikation.

1.6 Tävlingsorganisationen bestämmer vilket straff som ska utföras vid ett regelbrott.

1.7 Varje lagmedlem är ansvarig för sin partner

1.8 Varje lag måste hålla ihop och får aldrig vara längre än 10-15 meter ifrån varandra 

1.9 Deltagarna måste behandla andra deltagare, tävlingsorganisationen, åskådare och omkringboende med respekt.

1.10 Det går att överlämna sin plats så länge den person som övertar platsen registrerar detta. Priset för att ändra uppgifter är 100kr.


2 Tävlingsbanan

2.1 Tävlingsbanan är snitslad.

2.2 Deltagarna måste följa den snitslade tävlingsbanan.

2.3 Lag som inte följer den snitslade tävlingsbanan kan komma att diskvalificeras.

2.4 Vätskestationer finns vid lillsjön och hällkana.

2.5 Deltider Vid lillsjön och hällkana.

2.6 UBK Swimrun startar med en masstart.

2.7 Det finns fem klasser; Team - dam, herr och mix, Singel - dam och herr.


3 Utrustning

3.1 Alla deltagare måste medföra sin utrustning från start till mål.

3.2 Obligatorisk utrustning: badmössa, visselpipa, tatuering med startnummer,

3.3 Tävlingsledningen står för badmössa, tatuering och visselpipa.

3.4 Badmössan måste bäras på huvudet under alla simmoment.


  1. Media

4.1 Tävlingsledningen och arrangören har rätt att fotografera och filma tävlingsdeltagarna under

hela tävlingsdagen.

4.2 Deltagarna ger tävlingsorganisationen rätt att använda bilder och filmmaterial som tagits under

loppet för att användas fritt utan begränsningar inom marknadsföring, pressmaterial, internet, tv och film.

4.3 Deltagare har möjlighet att visa egna sponsorer på sin utrustning.


  1. Tidtagning

5.1. Den officiella tidtagningen börjar när starten går och avslutas när laget har passerat mållinjen.

5.2. Officiella resultaten publiceras på RaceID samt på den officiella hemsida.


6 Försäkring

6.1 Avbeställningsförsäkring ingår i anmälningsavgiften

6.1.1 Du får anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk om du blir akut sjuk eller gravid och inte kan delta.

6.1.2 Det gäller också om du blir skadad pga. olycksfall.

6.1.3 Försäkringen gäller även vid nära anhörigs sjukdom eller olycksfall.

6.1.4 Du får också ersättning för anmälningsavgiften vid skada i din bostad, t ex brand eller inbrott.

6.1.5 Sjukdom eller olycksfall ska kunna styrkas med läkarintyg.

6.2 Olycksfallsförsäkring ingår ej